Архівний сектор

Сквирської райдержадміністрації

Київської області

a

Штати

У штаті сектору працює 2 працівника – начальник архівного відділу та провідний спеціалістphoto
Гетманчук Олена Петрівна

-

призначена на посаду начальника архівного відділу Сквирської райдержадміністрації розпорядженням голови Сквирської райдержадміністрації від 02 вересня 2005 року № 405

В 2006 році закінчила Білоцерківський державний аграрний університет за спеціальністю агроном

Здійснює керівництво діяльністю відділу , несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань; видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання ; розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого кошторису витрат на його утримання; контролює виконання законодавчих і нормативних актів, розпоряджень голови адміністрації, наказів директора Державного архіву ; організовує, регулює та контролює своєчасний і якісний розгляд звернень громадян, громадських звернень, органів місцевого самоврядування з питань , що стосується діяльності відділу.photo
Саєнко Інга Петрівна

-

Провідний спеціаліст архівного сектору Сквирської райдержадміністрації, призначена на посаду розпорядженням голови райдержадміністрації № 45-к від 27 травня 2013 року

Саєнко Інга Петрівна закінчила Білоцерківський державний аграрний університет 2011 року за спеціальністю " Менеджмент організацій"

Основними завданнями спеціаліста є організація використання відомостей, які містяться в документах Національного архівного фонду, що мають місцеве значення. Спеціаліст відповідно до покладених на нього завдань: 1) приймає від юридичних та фізичних осіб заяви, запити відповідає за ведення реєстраційної документації; проводить розрахунок вартості тематичних архівних довідок, витягів, копій, контролює своєчасну оплату юридичними та фізичними особами архівних послуг у сфері використання архівних документів, веде відповідну документацію; здійснює облік і звітність про проведену роботу; проводить науково-технічне опрацювання документів Національного архівного фонду, які зберігаються в архівному секторі; 2) організовує користування документами Національного архівного фонду місцевого значення користувачами (юридичними та фізичними особами) в читальному залі архівного сектору, відповідає за ведення відповідної документації зазначеної сфери використання документів згідно з чинним законодавством та Основними Правилами роботи державних архівів України; здійснює облік і звітність про проведену роботу; 3) організовує користування документами Національного архівного фонду місцевого значення юридичними особами за межами архівного сектору, відповідає за ведення відповідної документації зазначеної сфери використання документів згідно з чинним законодавством та Основними Правилами роботи державних архівів України; здійснює облік і звітність про проведену роботу; 4) як секретар експертної комісії (ЕК) архівного сектору за вказівками голови ЕК забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома архівних підрозділів юридичних осіб та окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереження.